تعرفه خدمات

ردیف خدمات قیمت(تومان)
1 خدمات عروس 10000
2 گریم 10000
3 میکاپ 10000
4 رنگ و مش 10000
5 کوپ 10000
6 براشینگ 10000
7 خدمات ابرو 10000
8 پیگمنتیشن 10000
9 بافت 10000
10 کاشت، ترمیم و طراحی ناخن 10000
11 اپیلاسیون 10000
12 تتو و طراحی بدن 10000
13 ماساژ 10000
14 سولاریوم 10000
 • Files/1/collector-114-08--fvg7961.jpg||||183||||لباس عروس
 • Files/1/collector-114-23--fvg7975.jpg||||185||||لباس عروس
 • Files/1/collector-114-35--fvg7987.jpg||||186||||لباس عروس
 • Files/1/divina-ds112-05--fvg7738.jpg||||187||||لباس عروس
 • Files/1/divina-ds112-10--fvg7743.jpgFiles/1/divina-ds112-05--fvg7738.jpg||||188||||لباس عروس
 • Files/1/divina-ds112-11--fvg7744.jpg||||189||||لباس عروس
 • Files/1/divina-ds112-18--fvg7751.jpg||||190||||لباس عروس
 • Files/1/divina-ds112-20--fvg7753.jpg||||191||||لباس عروس
 • Files/1/divina-ds112-21--fvg7754.jpg||||192||||لباس عروس
 • Files/1/divina-ds112-38--fvg7770.jpg||||193||||لباس عروس
 • Files/1/divina-ds112-37--fvg7769.jpg||||194||||لباس عروس
 • Files/1/JFY-12535.jpg||||195||||لباس عروس
 • Files/1/just-for-you-115-03--fvg7861.jpg||||196||||لباس عروس
 • Files/1/just-for-you-115-05--fvg7863.jpg||||197||||لباس عروس
 • Files/1/just-for-you-115-15--fvg7873.jpg||||198||||لباس عروس
 • Files/1/kelly-star-ks-116-08--fvg7837.jpg||||199||||لباس عروس
 • Files/1/just-for-you-115-25--fvg7883.jpg||||200||||لباس عروس
 • Files/1/kelly-star-ks-116-28--fvg7853.jpg||||201||||لباس عروس
 • Files/1/kelly-star-ks-116-31--fvg7856.jpg||||202||||لباس عروس
 • Files/1/kelly-star-ks-116-32--fvg7857.jpg||||203||||لباس عروس
 • Files/1/miss-kelly-mk111-10--fvg7782.jpg||||204||||لباس عروس
 • Files/1/miss-kelly-mk111-24--fvg7796.jpg||||205||||لباس عروس
 • Files/1/miss-kelly-mk111-39--fvg7811.jpg||||206||||لباس عروس
 • Files/1/miss-kelly-mk111-53--fvg7825.jpg||||207||||لباس عروس
 • Files/1/miss-paris-113-09--fvg7921.jpg||||208||||لباس عروس
 • Files/1/miss-paris-113-13--fvg7925.jpg||||209||||لباس عروس
 • Files/1/miss-paris-113-32--fvg7944.jpg||||210||||لباس عروس

فرم وقت دهی

نام و نام خانوادگی*

شماره تماس*

تاریخ مد نظر جهت وقت دهی

مثال: 1391/01/01

خدمات درخواستی