• آتلیه کودک3||||46||||آتلیه کودک
  • آتلیه کودک4||||47||||آتلیه کودک
  • آتلیه کودک||||30||||آتلیه کودک
  • آتلیه کودک 1||||31||||آتلیه کودک
  • آتلیه کودک 2||||32||||آتلیه کودک

پانزده

عدد لیت هدیه لوپین به کودک دلبند شما
  • بچه‌ها و دوربین عکاسی به یکدیگر وابسته‌اند. از زمان تولد به بعد، از شیر خوارگی تا بلوغ، کودکان همواره توسط دوربین تعقیب می‌شوند. کودک معمولاً به این موضوع علاقه‌مند است، اگر چه اکثراً بیش از آن سرگرم است که توجهی به عکاسی کودک بکند. او تقریباً همیشه می‌تواند باعث بوجود آمدن عکس خوبی باشد.